Dobrodošli

17. 03.1989

Republiški komite objavi načelno stališče IS Skupščine SR Slovenije

.

Republiški komite za informiranje objavi načelno stališče IS Skupščine SR Slovenije: »Mitinga ni mogoče dovoliti.«

Proglas | Izvedba: Interplanet