Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje
naslov: Ljubljanska 12, 3000 Celje
splet: www.veteransko-drustvo-sever.si 
email: info@veteransko-drustvo-sever.si
predsednik: Milan Urbanček

Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska
naslov: Cesta Ste Marie aux Mines 19, 4290 Tržič
splet: www.sever-gorenjska.si 
email: info@sever-gorenjska.si
predsednik: Jože Mencin

Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in Notranjsko
naslov: Ukmarjev trg 6, 6000 Koper
splet: www.pvdseverkp-po.com 
email:info@pvdseverkp-po.com
predsednik: Fabio Steffe

Policijsko veteransko društvo Sever Posavje
naslov: Cesta krških žrtev 55/a, 8270 Krško
splet: www.sever-posavje.si
email: pvdseverposavje@gmail.com   
predsednik: Roman Kržan
 
Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana
naslov: Vodnikova 43/a, 1000 Ljubljana
splet: www.drustvo-sever-lj.si
email: info@drustvo-sever-lj.si 
predsednik: Emerik Peterka
 
Policijsko veteransko društvo Sever Maribor
naslov: Maistrova 2, 2000 Maribor
splet: www.sever-maribor.com 
email: info@sever-maribor.com
predsednik: Darko Šorli

Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje
naslov: Ulica arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
splet: www.sever-pomurje.si 
email: sever.pomurje@gmail.com 
predsednik:Drago Ribaš

Društvo veteranov Sever Severne Primorske
naslov: Sedejeva 11, 5000 Nova Gorica
splet: www.drustvo-sever-severnaprimorska.si 
email: veterani.sever@gmail.com
predsednik: Angel Vidmar

Policijsko veteransko društvo Sever Dolenjska in Bela krajina
naslov: Ljubljanska 30, 8000 Novo mesto
splet: www.sever-dbk.si 
email: info@sever-dbk.si 
predsednik: Marjan Dragan 

Policijsko veteransko društvo Sever za Koroško
naslov: Francetova 9, 2390 Slovenj Gradec
splet: https://sl-si.facebook.com/sever.koroska
email: v.mlinsek@gmail.com
predsednik: Vinko Mlinšek
 
Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje
naslov: Cesta Borisa Kidriča 11/a, 1410 Zagorje ob Savi
splet: www.sever-zasavje.si
email: lojzehov@gmail.com
predsednik: Alojzij Klančišar

Policijsko veteransko društvo Sever – Specialna enota
naslov: Podutiška 88, 1000 Ljubljana
splet: www.pvds-se.si 
email: info@pvds-se.si
predsednik: Janez Portir