O ustanovitvi veteranske organizacije so vojni veterani vojne za Slovenijo 1991 začeli razmišljati dokaj pozno, saj je bil prvi iniciativni sestanek 2. julija 1993 v Ljubljani, ko so se na pobudo Vinka Beznika na Fakulteti za družbene vede zbrali predvsem organizatorji manevrske strukture narodne zaščite na državni in pokrajinski ravni iz policije in vojske. 

Ustanovljen je bil desetčlanski iniciativni odbor, po pet članov je bilo iz policije (Vinko Beznik, Franc Bevc, Zvone Kelhar, Davorin Bratuš, Marko Pogorevc) in vojske, vodenje pa je bilo zaupano Vinku Bezniku.

Nadaljnji dogodki vojnih veteranov niso povezovali, zaradi razhajanja je skupni iniciativni odbor propadel. Vojni veterani iz teritorialne obrambe so 10. oktobra 1993 ustanovili svojo organizacijo Združenje veteranov vojne za Slovenije. Člani iniciativnega odbora iz ONZ, predvsem organizatorji manevrske strukture narodne zaščite, pa so se odločili za ustanovitev svoje veteranske organizacije. 

Združenje Sever je bilo ustanovljeno 26. marca 1994 v Novem mestu, kot enovito društvo za celotno državo. Društvo je imelo 12 regionalnih odborov, organiziranih po teritorialnem načelu. 

Tako organizirano je združenje delovalo dobra štiri leta. Izkušnje pa so zahtevale drugačno organiziranost. Reorganizacija je bila izvedena na redni skupščini, 23. maja 1998 na Brdu pri Kranju, ko je bila ustanovljena Zveza policijskih veteranskih društev Sever, s krajšim imenom Združenje Sever. Preobrazba združenja iz društva v zvezo je trajala kar dolgo časa, doživljala je vzpone in padce ter se končala leta 2002.