Okrogla miza ob 30. obletnici prve napovedi »mitinga resnice« za 25. 3. 1989 v Ljubljani

Samostojna Slovenija ni nastala sama od sebe. Ni bila dana kot posledica razvoja dogodkov – mimo in neodvisno od nas. V zgodovino so zapisana dejstva in eno od njih je, da so v zaščiti osamosvojitvenih procesov sodelovali tudi slovenski organi za notranje zadeve.

Okrogla miza ob 30. obletnici

Okrogla miza ob 30. obletnici

Letos mineva 30 let od napovedi tako imenovanega mitinga resnice, ki bi se naj zgodil v Ljubljani 1. decembra 1989. Do takih mitingov je prihajalo leta 1988 in 1989 zlasti v ožji Srbiji, Vojvodini in Črni Gori. Na njih so organizatorji zahtevali, da vsa država deluje proti težnjam Albancev na Kosovu. Te vrste politično zborovanje so hoteli izvesti tudi v Ljubljani. Miting naj bi bil najprej jeseni 1988, nato so ga na začetku marca 1989 prestavili na 25. marec 1989. Temu je sledila tretja napoved zborovanja, in sicer za 1. december 1989. Datum je bil izbran premišljeno in provokativno: tega dne leta 1918 je prišlo do združitve v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Formalno je kot organizator mitingov nastopalo Združenje za vrnitev pregnanih Srbov in Črnogorcev s Kosova in Metohije, imenovano tudi Božur, dejansko pa so bili prikriti nameni bistveno hujši in daljnosežnejši.

Z akcijo Sever se je Slovenija zavarovala pred nasilnim posegom in morebitnim vojaškim udarom, ki bi močno obremenil demokratično preobrazbo naše države in otežil njeno pot k samostojnosti. Pred tridesetimi leti smo bili miličniki in drugi delavci organov za notranje zadeve eden ključnih nosilcev aktivnosti za preprečitev politične manifestacije jugoslovanskih centralističnih sil v Ljubljani, katere cilj je bil ustvariti izredne razmere in odstaviti takratno republiško vodstvo. Tako smo zaščitili demokratične procese v Sloveniji in na ta način omogočili najprej sprejem zakona o političnih strankah (decembra 1989), izvedbo demokratičnih volitev (1990) ter in nastanek samostojne in neodvisne države – Republike Slovenije (1991).

V spomin na te dogodke je Zveza policijskih veteranskih društev Sever organizirala okroglo mizo, ki je  bila v četrtek, 21. marca 2019, ob 11. uri v Veliki sejni sobi v Mestni hiši, na Mestnem trgu 1, v Ljubljani. Okroglo mizo je moderiral Božidar Truden, na njej pa so uvodne prispevke predstavili:

  • Branko Celar, nekdanji načelnik oddelka za mejne zadeve in tujce v Upravi milice RSNZ – Akcija Sever alias preprečitev prisilnega odhoda slovenskih reformističnih sil in odnos Slovenija – Jugoslavija v letu 1989.
  • Tomaž Čas, takratni pomočnik poveljnika milice RSNZ in poveljnik posebne enote milice RSNZ – Aktivnosti milice v osamosvojitvenih procesih Republike Slovenije v drugi polovici osemdesetih let 20. stoletja.
  • Pavle Čelik, takratni načelnik Inšpektorata milice Uprave za notranje zadeve Ljubljana – Da nogometna tekma ne bi prerasla v miting.
  • Drago Kupnik, takratni načelnik oddelka za operativne naloge milice v Upravi milice RSNZ – Načrt operativnih ukrepov ob prvi napovedi »mitinga resnice« v Ljubljani in izvedbi nalog pod imenom Akcija Sever.
  • Bojan Lunežnik, takratni poveljnik posebne enote milice Uprave za notranje zadeve Maribor – Posebna enota milice v akciji Sever.

V razpravi so sodelovani Borut Likar, takratni načelnik inšpektorata milice UNZ Novo Mesto, Mitja Klavora, takratni pomočnik načelnika uprave kriminalistične službe RSNZ, Miha Molan, takratni načelnik inšpektorata milice UNZ Krško, Andrej Torkar, takratni komandir postaje milice Ljubljana-Center, Jože Mencin, takratni komandir postaje milice Jesenice, dr. Alojz Šteiner, takratni častnik v pokrajinskem štabu TO Murska Sobota, Franci Kregar, svetovalec ministra za notranje zadeve in Tomaž Pečjak, namestnik generalne direktorice policije.

Foto: Janez Platiše

 

Okrogla miza

Okrogla miza ob 30. obletnici prve napovedi »mitinga resnice« za 25. 3. 1989 v Ljubljani