Krajše ime: Zveza društev Sever
Naslov: Štefanova 2, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.zdruzenje-sever.si
E-mail: info@zdruzenje-sever.si
Telefon: 041 725 397, 041 725 398

Matična številka: 1206591
Davčna številka: 78946000
Transakcijski račun: 03100-1000038478

UPRAVNI ODBOR  
   
dr. Čas Tomaž, predsednik združenja PVDS Ljubljana
Mencin Jože, podpredsednik združenja  PVDS Gorenjska
Vidmar Angel, podpredsednik združenja DVS Severne Primorske
Klančišar Alojzij, podpredsednik združenja PVDS Zasavje
   
Urbanček Milan, član PVDS za celjsko območje
Steffe Fabio, član PVDS za Primorsko in Notranjsko
Ajdišek Jože, član PVDS Gorenjska
Veber Rajmund, član PVDS Posavje
Peterka Emerik, član PVDS Ljubljana
Šorli Darko, član PVDS Maribor
Ribaš Drago, član PVDS za Pomurje
Zupan Milan, član DVS Severne Primorske
Dragan Marjan, član PVDS Dolenjska in Bela krajina
Mlinšek Vinko, član PVDS za Koroško
Skočir Bojan, član PVDS Zasavje
Portir Janez, član PVDS Specialna enota
   
GENERALNI SEKRETAR  
Pozvek Anton PVDS Ljubljana
   
SKUPŠČINA  
Skupščina je najvišji organ Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Sestavlja jo po 10 delegatov društev Sever. Skupščina zaseda na rednih sejah enkrat na leto, na izrednih sejah pa po potrebi.
   
ČASTNO RAZSODIŠČE  
   
Starc Marjan, predsednik PVDS Ljubljana
Bokalič Miran član PVDS Zasavje
mag. Ferenčak Dušan, član PVDS za Koroško
Kos Jože, član PVDS Dolenjska in Bela krajina
Kovačič Ljudmila, članica PVDS za Pomurje
   
NADZORNI ODBOR  
   
dr. Pungartnik Peter, predsednik PVDS za Koroško
Bratuž Ivan, član DVS Severne Primorske
Danko Mira, članica PVDS Posavje
Gašparič Radislav, član PVDS za celjsko območje
Velički Drago, član PVDS za Koroško
Vrbnjak Alojz, član PVDS Zasavje