ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER (Združenje Sever)

Zveza policijskih veteranskih društev Sever (krajše ime: Zveza društev Sever), je prostovoljno, nepolitično in domoljubno združenje policijskih veteranskih društev Sever, katerih člani so kot pripadniki organov za notranje zadeve Republike Slovenije ali kot prostovoljci sodelovali z organi za notranje zadeve pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ali pa so s svojimi aktivnostmi sodelovali v vojni za osamosvojitev Republike Slovenije.

ZPVD Sever je bilo ustanovljeno leta 1994 kot enovito društvo za območje cele države in se leta 1998 preoblikovalo v zvezo društev. V zvezo je povezanih 12 policijskih veteranskih društev Sever, ki pokrivajo celoten teritorij Slovenije in vključujejo preko 6500 članov.

Sedež ZPVD Sever je v Ljubljani, na Štefanovi ulici 2, tel. 041 725 397 ali 041 725 398, e-mail: info@zdruzenje-sever.si, splet: www.zdruzenje-sever.si, matična številka 1206591, davčna številka 78946000, transakcijski računa 03100-1000038478.

Namen in naloge združenja so:

 • seznanja javnost z vlogo in aktivnostmi članov policijskih veteranskih društev Sever med demokratičnimi procesi v Sloveniji in aktivnostmi v vojni za osamosvojitev Slovenije;
 • pridobiva in hrani pisno, slikovno in zvočno gradivo o aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji in aktivnostih v vojni za Slovenijo ter daje pobude za njegovo sistemsko ureditev;
 • ohranja in obuja spomin na aktivnosti članov policijskih veteranskih društev Sever in organizira strokovna srečanja o aktivnostih in dogodkih v času demokratičnih procesov v Sloveniji in med vojno za osamosvojitev Slovenije;
 • skrbi za ohranjanje prijateljskih vezi in vsestransko pomoč policistom, ki so bili ranjeni v vojni, ter svojcem policistov, ki so padli v vojni za Slovenijo;
 • med člani policijskih veteranskih društev Sever in z drugimi veteranskimi društvi ohranja prijateljske odnose, ne glede na njihove politične, stanovske in druge nazore;
 • organizira spominske slovesnosti, postavljanje spominskih obeležij, proslave, družabna srečanja, izlete, športne in druge prireditve;
 • sprejema policijska veteranska društva Sever v zvezo;
 • pristojnim organom predlaga podelitev odlikovanj in priznanj zaslužnim članom policijskih veteranskih društev Sever in zveze za njihove zasluge med demokratičnimi procesi v Sloveniji in v vojni za Slovenijo;
 • uveljavlja interese vojnih veteranov pri državnih organih Republike Slovenije, zagotavlja pomoč vojnim veteranom pri uveljavljanju njihovih pravic in organizira humanitarne aktivnosti za pomoč socialno ogroženim vojnim veteranom;
 • sodeluje z drugimi organi in organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini;
 • s podpisom pogodbe ali s pristopom k pogodbi se združuje v narodne in mednarodne zveze z drugimi veteranskimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini.


Spominski dan ZPVD Sever je prvi december, kot spomin na leto 1989, ko so takratni organi za notranje zadeve z akcijo Sever, po kateri ima združenje ime, preprečili politično manifestacijo jugoslovanskih centralističnih sil v Ljubljani in ustvarjanje izrednih razmer ter zaščitili demokratične procese v Sloveniji, ki so nato omogočili demokratične volitve in nastanek samostojne in neodvisne države Slovenije.